Elbilar är värre för hälsan än dieselbilar?

Jaha. Kunde inte låta detta gå oberört förbi. Kanske fler än jag som reagerade på den rubriken i Aftonbladet nyligen.

Detta spreds via Daily Mail och The Sunday Times:
”It happens because when eco-cars accelerate or slow down the tyres and brakes wear faster, in turn producing more particulates. More particles are also whipped up from the road surface because of the extra weight. These extra emissions are almost equal to the toxic particulates saved by reduced engine use, according to Jonathan Leake at The Sunday Times.”

 • http://www.dailymail.co.uk/news/article-3579878/Electric-hybrid-eco-friendly-cars-air-toxins-dirty-diesels-say-scientists.html
 • http://www.thetimes.co.uk/article/2267ca50-1487-11e6-bc21-7254b462cddd?acs_cjd=true
 • Rapporten: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135223101630187X
 • Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/bil/article22797826.ab
 •  
  Så ”forskarna” säger de släpper ut nästan lika mycket P10 partiklar som en IEC bil (bensin/diesel bil). Det blir i Daily Mail ”Electric, hybrid and other eco-friendly cars fill the air with as many toxins as dirty diesels say scientists”. Så ska ju inte aftonbladet vara sämre (eller jo, just det de är…), ”Elbilar är värre för hälsan än dieselbilar”.

  Det man hävdar är alltså att de flesta av P10 partiklarna inte härstammar från avgaser utan från vägdamm, bromsar, däck etc. Det stämmer nog på nya bilar, det är bevisat i flera andra artiklar, men då är det inte 90% man säger utan lägre men fortfarande merparten. Dock beroende av många faktorer. P2.5 har jag inte sett någonstans att det ska härstamma så lite från avgaser. Förutom detta är det mycket höna av en fjäder…..

 • Först. Forskarna på Edinburgh University vilka är de? Jo det är Peter Achten på Innas BV , Free Piston Engine med mera. Victor Timmers är student på Edingburgh university och verkar ha gjort detta som ett sommarjobb för Innas BV. Om man ska tro Linkedin erfarenheten. Men, det verkar ju inte vara Edinburgh university så mycket alls då…
 • En elbil skapar bromskraft genom regenerativ effekt. Bromsarna används så sällan på elbilarna att det är risk för problem med bromsverkan, alltså omvänt problem. Men detta har de enligt rapporten tagit hänsyn til och valt en konservativ approach, att elbilar inte bidrar med några partiklar från bromsning.
 • Hur mycket däcken avger beror ju i väldigt stor grad på vilka däck man satt på bilen. Och körstil förstås. Mjuka däck som slits fort sprider förstås mer. Men de orginal 19 tums däcken på Teslan jag har slits våldsamt långsamt kan jag säga jämfört med andra däck och mindre bilar jag haft. Dubbdäck är förstås den stora boven här och överskuggar allt annat.
 • Det som sprids av bilar är i största grad det som redan ligger på vägen. Större bil sprider mer, tänker författarna. Och ja, så kan det vara. Men nödvändigtvis inte tyngre bil. Det är ju luftmotståndet som driver denna spridning. Vanligt är att tyngre bilar är större, som SUVar, som också har högre luftmotstånd. Denna statistik med tyngd->spridning är alltså inte okorrelerad med storlek (luftmotstånd).
 • Om vägen är våt, eller hur ofta det regnar har ju också en väldigt stor inverkan på partiklarna. En del av testerna man hänvisar till här ser jag försiggår i tunnlar och där är det inte mycket som sköljs bort av regnvatten….
 • De största problemen med partiklar har man i stora städer. Det är mycket trafik som går långsamt. Det blir ju inte riktigt samma förhållande mellan förbränningspartiklar och vägdamm då som vid motorvägen de kollade i denna rapport.
 • Enbart partikelutsläpp P10, och delvis P2.5 var det enda som behövdes för att till slut få till ”Elbilar är värre för hälsan än dieselbilar”. De andra utsläppen då? Koldioxid (CO2), Kolmonoxid/koloxid (CO), Kolväten (HC), Kväveoxider (NOx), Marknära ozon, Svaveloxid, etc. Allt detta kommer från bilar med förbränningsmotor. Vägslitage, däckslitage och vägdamm virvlar även elbilar upp, plus partiklar som redan finns på vägbanan då från andra bilar, men det är också det enda.
 • Så till slut intressant att man inte fick med minsta partikelstorleken, nanopartiklar PM1, som är de som kommer från förbränning. Från Wikipedia: ”De minsta partiklarna uppstår främst vid förbränningsprocesser (sot och stoff), medan mekanisk nötning mestadels ger grövre partiklar. PM10 innefattar både nanopartiklar PM1 från förbränning (t ex diesel[8] eller bensin i bilmotorer, samt eldning av vedträn i husets kamin) och grövre partiklar, så som från dubbdäckens avnötning från vägbanan och från bromsbeläggens nötning mot bromsskivorna[9]. ”
  [ https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftburna_partiklar ]
 •  
  Från NyTeknik har vi också ”Forskarna använde bland annat data från praktiska tester utförda av bilindustrin och av olika brittiska myndigheter. ”. Hmm. Kanske inte helt opartisk information från ”bilindustrin”…
  De skriver också ”De kom fram till att däck, bromsar och vägbana slits mer ju tyngre fordonet är, och att ”EV:s” (electric vehicles) väger cirka 24 procent mer än motsvarande bensin- eller dieselbilar.”

  Några grova antaganden från forskarna, som väl dock delvis har rätt. Och sen viskleken genom media…