Supercharger Västervik

Det har ju varit känt någon vecka att det byggs en supercharger i Västervik. Vet inte om någon har mer info om denna, men det verkar ju bli en sådan liten mobil sak, gissar två platser?

Svaret jag fått från kommunen är ”Man tänker sig att, strax norr om Tindereds lantkök, där det planeras en byggnation med några p-platser, sätta upp en laddstolpe vid p-platserna, alltså ingen sådan bygglovspliktig anläggning de tidigare frågat om.” De har efterfrågat bekräftelse från Tesla om detta men inte fått svar.

Tillgängligt på batteriet, CAN logger, batteribuffer etc…

Det har ju spekulerats mycket i hur mycket som är tillgängligt på batteriet. Bla av mig ;) . Nu har ”sigurdi” och ”cookie monster” på elbilforum.no skaffat sig varsin CAN logger och kan läsa av bilens info och det från BMS (battery management system). Där sägs det då att bilen har 76.4 kWh tillgängligt och 4 kWh i energy buffer (reserv). Det är då på ett nytt batteri. Detta var exakt det Björn fick ut på total energy i sin långtidstest. Bricking protection har ju av Tesla tidigare sagts vara ca 5%. Alltså:

  • Energy for use: 76.4 kWh
  • Energy buffer: 4 kWh
  • Bricking protection: 4.25 kWh (5% av 85kWh)

Detta summerar till 84.65 kWh. Från BMS informationen är det också klart att det inte finns någon buffer i toppen. Battericellerna laddas till 4.20 V vilket får ses som att vara faktisk 100%. På tråden som jag refererar till nedan så visar man också till en studie där laddning till 70% är det mest optimala. Det skal också sägas att laddning till 100% är ju mycket värre om batteriet är varmt. Det är då degraderingen verkligen slår till. Så vi får tacka vårt klimat för att det nästan bara sker på sommaren här. Man får väl istället passa på att batteriet inte blir kallt när det är tomt, är nog viktigare på vintern.

Så verkar det som att ~5% charge/discharge efficiency är det folk upplever. Med det menas att fyller du på 78 kWh enligt bilen så har du 5% mindre tillgängligt. Som bekant är P=UI. Lika många elektroner kommer in i batteriet som ut ur batteriet, alltså samma ström. StrömIn = StrömUt. Dock är SpännningIn > SpänningUt vilket leder till EffektIn  EffektUt och då även EnergiIn > EnergiUt. Vid aktiv körning och många stora gaspådrag kommer man förmodligen aldrig få ut det man förväntar sig av batteriet, 76.4 kWh som nytt.

De skriver också lite om temperaturer och spänningsfall vid max gaspådrag. Läs gärna i tråden :) . Passiv kylning av batteriet startar vid 40 grader och aktiv vid 55 grader. Men det tror jag var känt sedan tidigare. Normal körning i 0 grader höll sig batteriet strax över 20 grader.

[ http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,26653.0.html ]